QA

질문하기

질문
베한부탁드립니다 감사합니다.

ok.em ngu ngon lam.nha em khong xem duoc doan video dam cuoi.em dang o nha on ba phong van. em cung nho anh.chuc anh 1 ngay tot lanh.  

leedh1234 | 2012.10.04 11:00 수정됨 | 신고 Daum카페 Let`s Go 베트남! 에서 등록된 질문 | 답변 0
 • 답변 1
 • 조회 0
 • 공유
연관 검색어

1개의 답변

답변
 • ok.

  오케이


  em ngu ngon lam.

  전 잘 잤어요.


  nha em khong xem duoc doan video dam cuoi.

  저희집에서는 결혼식 동영상을 볼 수 없어요.


  em dang o nha on bai phong van.

  전 집에서 인터뷰 공부를 하고 있어요.


  em cung nho anh.

  저도 당신이 그리워요.


  chuc anh 1 ngay tot lanh. 

  좋은 하루를 보내세요.

  2012.10.04 11:00 | 신고
  프로필 사진

추천토픽&메뉴 바로가기

메뉴 바로가기